zumba
  • Coaches: Ms. Graham

    Grade:  1st

    Day: Friday

    Zumba-An aerobic fitness program featuring movements inspired by various styles of Latin American dance and performed primarily to Latin American dance music.

    Un programa de acondicionamiento físico aeróbico que presenta movimientos inspirados en varios estilos de baile latinoamericano e interpretado principalmente con música de baile latinoamericana.