• Pre-Kindergarten
   
  daza   
  PKA
  Petronia Daza
  972-749-8572
  pdazahinojosa@dallasisd.org
   
   
  smith 
  PKB
  Theresa Smith
  972-749-8533
  tlsmith@dallasisd.org
   
   
  neace
  PKC
  Kelly Neace
  972-749-8500
  kneace@dallasisd.org
   
   
   salazar 
  PK3
  Edith Salazar
  972-749-8584
  edsalazar@dallasisd.org