3rd Grade Teachers

 •                                                               3rd Grade Teacher Team Third Grade Squad - 3rd Grade Teacher ... 

  Hita, Maria Ines (3rd Grade Bilingual Teacher - 3A)
  Conference Time by Request
  Phone: (972) 892-6440
   
   
  Alger, Timothy (3rd Grade GenEd Teacher - 3B)
  Conference Time by Request
  Phone: