Contact Us

 •  Spencer

  Mr. Ralph Spencer Jr.
   
  Sunset P-TECH Collegiate Academy Principal
   
  Sunset P-TECH Collegiate Academy
  2120 W. Jefferson Blvd
  Dallas, TX 75208
  (972) 502-1531
   
   
   
  T. Robison
   
  Ms. Tamara Robison
   
  Sunset P-TECH Collegiate Academy Coordinator
   
  Sunset P-TECH Collegiate Academy 
  2120 W. Jefferson Blvd
  Dallas, TX 75208
  (972) 502-1531
   
   
   
   
   Ms. Bridgette Dyer-Smith
   
  Sunset P-TECH Collegiate Academy Counselor
  bdyer-smith@dallasisd.org
   
  Sunset P-TECH Collegiate Academy
  2120 W. Jefferson Blvd
  Dallas, Texas 75208
  (972) 502-1613
   
   
   
   
   
   
   Palomares
   
  Ms. Maribel Palomares
  Sunset P-TECH Collegiate Academy Clerk
   
  Sunset P-TECH Collegiate Academy
  2120 W. Jefferson Blvd
  Dallas, Texas 75208
  (972) 502-1610 and 1612
   

  Stay Connected

   Follow us on Twitter & Facebook

   
   Twitter
   
   
  Facebook