• Special Education Team

   

   perez

  Ms. Perez
  FLS
  arperez@dallasisd.org

  arzola

  Ms. Arzola
  Teacher Assistant
  aarzolamireles@dallasisd.org

   spanier

  Ms. Spanier

  sample

  Ms. Sample
  Teacher Assistant
  lsample@dallasisd.org