• Section:      Teacher Name:                  Email:

  K-A            Ms. Berguño         dberguno@dallasisd.org

  K-B            Ms. Rios                 elirios@dallasisd.org

  K-C            Ms. Jaramillo                 sjaramillo@dallasisd.org

   

   

   

         

   

   

                                                                                      kinder