Google Classroom code and meeting link

Mr. Diarra Geometry10B   Class code

ads7pgs
 Meet link
https://meet.google.com/lookup/fzj7hpaurk
 
 

Mr. Diarra Geometry 9B    Class code

y4ylvxw
 Meet link
https://meet.google.com/lookup/gfbnme7bq2
 

Mr. Diarra Geometry 7B    Class code

p76xnl5
 Meet link
https://meet.google.com/lookup/dxnijcl3z7
 

Mr. Diarra Geometry 5A    Class code

6p5slwf
 Meet link
https://meet.google.com/lookup/cepewi224d
 

Mr. Diarra Geometry 4A    Class code

vnwsero
 Meet link
https://meet.google.com/lookup/cdef62bwmi
 

Mr. Diarra Geometry 2A,   Class code

ewxn3pb
 Meet link
https://meet.google.com/lookup/a2fai42cqu
 

Mr. Diarra Advisory for high school 1A,6A Class code

j3i5z65
 Meet link
https://meet.google.com/lookup/grw7zezf65